ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Α.Σ.Α.- Ο.ΣΥ.

katastatiko_somateiou.pdf

Σ.Σ.Ε. 2013-2014

SSE-2013-2014.pdf 

VIDEO 

  15-5-2013 Ομιλία στην ολομέλεια της Βουλής from Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΚΠΟΜΠΗ ΔΡΑΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 12/10/2013 

(ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΟ 1.04:50 ΛΕΠΤΑ)

ΕΚΠΟΜΠΗ ΔΡΑΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 19/10/2013

                                                        (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΟ 46:00 ΛΕΠΤΟ)

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOUTUBE

NewsLetter

Ονομα:
Email:
Έχουμε 48 επισκέπτες συνδεδεμένους
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΑΡ.20/29.4.2015

 

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 20/29.4.2015
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 92 παρ. 2 του ν. 4313/2014, περί μη συνυπολογισμού στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011, του χρόνου που έχει αναγνωριστεί με τις διατάξεις του άρθ. 3 του ν. 2366/1995 από το προσωπικό της πρώην Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών

Αθήνα, 29 Απριλίου 2015
Αριθ. Πρωτ. Σ40/48

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

e-mail :

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 20

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 92 παρ. 2 του ν. 4313/2014, περί μη συνυπολογισμού στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011, του χρόνου που έχει αναγνωριστεί με τις διατάξεις του άρθ. 3 του ν. 2366/1995 από το προσωπικό της πρώην Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών.»

Σχετ: α) Τα με αρ. πρωτ. Σ40/303/3.12.2012, Σ40/59/11.3.2013 Γενικά Έγγραφα.
β) Οι με αριθ. εγκύκλιο 9/14 και εγκύκλιο 53/14 εγκύκλιοι
γ) Το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.102/20.3.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

1. Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθ. 92 παρ. 2 του ν. 4313/2014 (Φ.Ε.Κ. 216/τ. Α'/17.12.2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με την οποία, στο άρθρο 59 του ν. 4277/2014 μετά τη φράση «και των νόμων 3746/2009άρθρο 75, 3762/2009άρθρο 32» προστίθεται φράση ως εξής: «2366/1995 άρθρο 3».

Έτσι, το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθ.40 του 3996/2011, όπως συμπληρώθηκε, προβλέπει ότι ο χρόνος που έχει διανυθεί στην εισοδηματική ενίσχυση του άρθ. 13 του ν.3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 11 του ν. 3660/2008, του άρθ. 23 του ν. 3526/2007 καθώς αυτός που αναγνωρίστηκε με τους νόμους 3746/2009άρθ. 75, 3762/2009άρθ. 32, 2366/1995 άρθ. 3 και 3518/2006 άρθ. 69, είναι χρόνος πραγματικής εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων λήψης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, χωρίς να συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011.

Κατόπιν των ανωτέρω, ανακεφαλαιώνοντας και συμπληρώνοντας τις οδηγίες της εγκύκλιο 9/14, σας επισημαίνουμε ότι κατά τη διαδικασία ελέγχου για τον προσδιορισμό του ανωτάτου ορίου αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου, όπως ισχύει για κάθε έτος, δεν θα συνυπολογίζεται ο χρόνος που έχει διανυθεί στις εισοδηματικές ενισχύσεις ή έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του άρθ. 13 του ν. 3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 11 του ν. 3660/2008 {ΦΕΚ 78/τ. Α'/7.5.2008(Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις Νάουσας)},

- του άρθ. 23 του ν. 3526/2007 {ΦΕΚ 24/τ.Α'/9.2.2007(Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.)},

- του άρθ. 75 του ν. 3746/2009 {ΦΕΚ. 27/τ. Α'/16.2.2009(Κλωστήρια Πρεβέζης Α.Ε.)},

- του άρθ. 32 του ν. 3762/2009 {ΦΕΚ. 75/τ.Α'/15.5.2009(Συνεταιριστικά Λιπάσματα Α.Ε.)}

- του άρθ. 69 του ν. 3518/2006 {ΦΕΚ. 272/τ.Α'/21.12.2006(ΝΑΥΣΙ Α.Ε.)

- του άρθ. 3 του ν. 2366/1995 {ΦΕΚ 256/τ. Α'/12.12.1995(ΕΑΣ)}

Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που τυχόν είχε συνυπολογιστεί κάποιος από τους ανωτέρω χρόνους στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου των διατάξεων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί ο χρόνος ασφάλισης για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και να απορριφθεί η αίτησή τους για συνταξιοδότηση, θα πρέπει να ανακληθούν οι σχετικές αποφάσεις, έπειτα από αίτηση - όχληση των ενδιαφερομένων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011 θα πρέπει να εκδοθούν νέες αποφάσεις συνταξιοδότησης με έναρξη την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF ΑΡΧΕΙΟ: http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_20_2015.pdf 

 

 

       ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)

 

 

Novelty

 

   ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΥΠΟΣ

 

 

Banner Bottom Για αλλαγη καντε εισοδο και πατηστε Πλαισια & Banners στο user Menou. Μπορειτε να βαλετε πολλαπλα banners στην ενοτητα banners και κατηγορία banners-bottom
κατασκευή dynamicsite.gr
powered by: dynamicsite