ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Α.Σ.Α.- Ο.ΣΥ.

katastatiko_somateiou.pdf

Σ.Σ.Ε. 2013-2014

SSE-2013-2014.pdf 

VIDEO 

  15-5-2013 Ομιλία στην ολομέλεια της Βουλής from Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΚΠΟΜΠΗ ΔΡΑΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 12/10/2013 

(ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΟ 1.04:50 ΛΕΠΤΑ)

ΕΚΠΟΜΠΗ ΔΡΑΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 19/10/2013

                                                        (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΟ 46:00 ΛΕΠΤΟ)

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOUTUBE

NewsLetter

Ονομα:
Email:
Έχουμε 108 επισκέπτες συνδεδεμένους
ΕΓΓΡΑΦΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ 29.1.2018

 

 

epistolh 29.1.18 page 001

epistolh 29.1.18 page 002

 

epistolh 29.1.18 page 003

 
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

epistoli traga gia kartes

epistoli traga gia kartes 2

 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΣΜΕ

koino osme 1

koino osme 2

 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΈΛΛΕΙΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

 

 

episynaptomena.pdf

 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ

 

 

epistolh ypoyrgoy1

 

epistolh ypoyrgoy 2

 

 
ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

Σας γνωστοποιούμε την ΚΥΑ που ψηφίσθηκε στο Νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών, με την οποία στη παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3454/2015, προστίθεται νέο εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο "οι υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στη ΔΕ κατηγορία, χωρίς απολυτήριο ΔΕ αλλά με απολυτήριο ΥΕ, θα εξελίσσονται στα Μισθολογικά Κλιμάκια της ΔΕ κατηγορίας".
 

 

TROPOLOGIA 510

kya1

 kya2

 

kya3

 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΑΡ.20/29.4.2015

 

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 20/29.4.2015
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 92 παρ. 2 του ν. 4313/2014, περί μη συνυπολογισμού στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011, του χρόνου που έχει αναγνωριστεί με τις διατάξεις του άρθ. 3 του ν. 2366/1995 από το προσωπικό της πρώην Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών

Αθήνα, 29 Απριλίου 2015
Αριθ. Πρωτ. Σ40/48

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

e-mail :

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 20

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 92 παρ. 2 του ν. 4313/2014, περί μη συνυπολογισμού στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011, του χρόνου που έχει αναγνωριστεί με τις διατάξεις του άρθ. 3 του ν. 2366/1995 από το προσωπικό της πρώην Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών.»

Σχετ: α) Τα με αρ. πρωτ. Σ40/303/3.12.2012, Σ40/59/11.3.2013 Γενικά Έγγραφα.
β) Οι με αριθ. εγκύκλιο 9/14 και εγκύκλιο 53/14 εγκύκλιοι
γ) Το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.102/20.3.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

1. Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθ. 92 παρ. 2 του ν. 4313/2014 (Φ.Ε.Κ. 216/τ. Α'/17.12.2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με την οποία, στο άρθρο 59 του ν. 4277/2014 μετά τη φράση «και των νόμων 3746/2009άρθρο 75, 3762/2009άρθρο 32» προστίθεται φράση ως εξής: «2366/1995 άρθρο 3».

Έτσι, το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθ.40 του 3996/2011, όπως συμπληρώθηκε, προβλέπει ότι ο χρόνος που έχει διανυθεί στην εισοδηματική ενίσχυση του άρθ. 13 του ν.3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 11 του ν. 3660/2008, του άρθ. 23 του ν. 3526/2007 καθώς αυτός που αναγνωρίστηκε με τους νόμους 3746/2009άρθ. 75, 3762/2009άρθ. 32, 2366/1995 άρθ. 3 και 3518/2006 άρθ. 69, είναι χρόνος πραγματικής εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων λήψης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, χωρίς να συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011.

Κατόπιν των ανωτέρω, ανακεφαλαιώνοντας και συμπληρώνοντας τις οδηγίες της εγκύκλιο 9/14, σας επισημαίνουμε ότι κατά τη διαδικασία ελέγχου για τον προσδιορισμό του ανωτάτου ορίου αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου, όπως ισχύει για κάθε έτος, δεν θα συνυπολογίζεται ο χρόνος που έχει διανυθεί στις εισοδηματικές ενισχύσεις ή έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του άρθ. 13 του ν. 3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 11 του ν. 3660/2008 {ΦΕΚ 78/τ. Α'/7.5.2008(Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις Νάουσας)},

- του άρθ. 23 του ν. 3526/2007 {ΦΕΚ 24/τ.Α'/9.2.2007(Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.)},

- του άρθ. 75 του ν. 3746/2009 {ΦΕΚ. 27/τ. Α'/16.2.2009(Κλωστήρια Πρεβέζης Α.Ε.)},

- του άρθ. 32 του ν. 3762/2009 {ΦΕΚ. 75/τ.Α'/15.5.2009(Συνεταιριστικά Λιπάσματα Α.Ε.)}

- του άρθ. 69 του ν. 3518/2006 {ΦΕΚ. 272/τ.Α'/21.12.2006(ΝΑΥΣΙ Α.Ε.)

- του άρθ. 3 του ν. 2366/1995 {ΦΕΚ 256/τ. Α'/12.12.1995(ΕΑΣ)}

Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που τυχόν είχε συνυπολογιστεί κάποιος από τους ανωτέρω χρόνους στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου των διατάξεων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί ο χρόνος ασφάλισης για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και να απορριφθεί η αίτησή τους για συνταξιοδότηση, θα πρέπει να ανακληθούν οι σχετικές αποφάσεις, έπειτα από αίτηση - όχληση των ενδιαφερομένων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011 θα πρέπει να εκδοθούν νέες αποφάσεις συνταξιοδότησης με έναρξη την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF ΑΡΧΕΙΟ: http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_20_2015.pdf 

 

 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

 

 

 

psifisma

 

 

 


       ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)

 

 

Novelty

 

   ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΥΠΟΣ

 

 

Banner Bottom Για αλλαγη καντε εισοδο και πατηστε Πλαισια & Banners στο user Menou. Μπορειτε να βαλετε πολλαπλα banners στην ενοτητα banners και κατηγορία banners-bottom
κατασκευή dynamicsite.gr
powered by: dynamicsite